Inspiratie opdoen bij de Informatiesessie BGT

07/07/2017

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een kaart van Nederland die door gemeentes, ministeries en andere bronhouders wordt samengesteld, om zo gedetailleerde informatie te verstrekken over fysieke objecten in onze omgeving. Denk daarbij aan de ligging van wegen, gebouwen en spoorlijnen, maar tevens aan specifieke informatie over het type bestrating en de locatie van bijvoorbeeld bomen en straatverlichting. Afgelopen donderdag vond er in Amersfoort een bijeenkomst van het SVB-BGT en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de BGT plaats. GeoGap ging op bezoek om inspiratie op te doen.

Tijdens de informatiebijeenkomst kwam de SVB-BGT aan het woord en werden de ontwikkelingen op het gebied van fase 2 van de BGT besproken, waarbij is gebleken dat een zeer aanzienlijk deel van Nederland al tot in detail is geregistreerd. Wij beraden ons ondertussen op een kaart die op een innovatieve manier de BGT in beeld brengt, volgens het model van kadastralekaart.com. To be continued…

Wij werken onder meer voor:

Hulp nodig bij uw geografische vraagstuk?

Bel GeoGap B.V. op 030-2270031 of mail naar info@geogap.nl.

Kop koffie drinken? Kom langs op Nieuwegracht 2B in Utrecht.