BAG PostGIS Dump

De BAG PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De BAG is gebaseerd op de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, die verschillende verplichtingen oplegt aan alle Nederlandse gemeenten – de bronhouders.

Database Dump

BAG PostGIS

De BAG PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG wordt maandelijks door het Kadaster beschikbaar gesteld in de vorm van een GML-levering, een uitwisselingsformaat waarmee niet iedereen eenvoudig overweg kan. Met de PostGIS Database Dump van Geogap kan de meest recente versie van de BAG direct worden geïmporteerd in PostGIS, een spatial database extensie voor PostgreSQL databases, die ondersteuning voor geographische objecten en query’s aan PostgreSQL toevoegt.

De BAG PostGIS Database Dump heeft een omvang van grofweg 2 GB en wordt maandelijks vernieuwd. Na het doen van een bestelling is uw download gedurende 24 uur beschikbaar.

De BAG PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG wordt maandelijks door het Kadaster beschikbaar gesteld in de vorm van een GML-levering, een uitwisselingsformaat waarmee niet iedereen eenvoudig overweg kan. Met de PostGIS Database Dump van Geogap kan de meest recente versie van de BAG direct worden geïmporteerd in PostGIS, een spatial database extensie voor PostgreSQL databases, die ondersteuning voor geographische objecten en query’s aan PostgreSQL toevoegt.

De BAG PostGIS Database Dump bevat een keur aan informatie, waaronder per adres de postcode, de straat, het huisnummer, de huisletter, de huisnummertoevoeging, de woonplaats, de gemeente en de provincie. Voor ieder adres is het ID van het adresseerbare object beschikbaar, te weten verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen, en indien van toepassing de oppervlakte van deze objecten. Tevens bevat de dataset informatie over gekoppelde panden: het pand-ID, de pandstatus en het bouwjaar van het pand.

Voor een volledig overzicht van de attributen in de BAG PostGIS Database Dump, evenals een voorbeeldbestand om mee te testen, kunt u het tabblad Attributen, UML en voorbeeldbestand selecteren.

De attributen van de BAG PostGIS Database Dump zijn te vinden in het Excel-bestand BAG.xlsx. Ieder tabblad beschrijft van een object zowel de attributen als de typen van deze attributen.

De onderlinge relaties tussen de verschillende objecten in de BAG PostGIS Database Dump zijn te vinden via de afbeelding bag-uml-postgis-dump.png.

Tevens is er een voorbeeldbestand beschikbaar. Download het voorbeeldbestand bag_example.dmp en importeer het in PostGIS met de instructies op het tabblad Import in PostGIS.

De PostGIS dump is gemaakt met versie 12.x van PostGIS. Deze is te downloaden via de website van PostgreSQL. Om de dump te herstellen in uw PostGIS database dient u gebruik te maken van het volgende pg_restore commando:

‘pg_restore -d [database] -h [host] -p [port] -U [user] --no-owner --no-privileges '--no-password [filename]‘
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is gebaseerd op de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, die verschillende verplichtingen oplegt aan alle Nederlandse gemeenten – de zogeheten bronhouders. Zo dienen zij het grondgebied van de gemeenten in te delen in woonplaatsen en zijn ze verplicht om bepaalde basisgegevens over adressen en gebouwen bij te houden in één geautomatiseerd systeem. Dit systeem, de Landelijke Voorziening BAG genaamd, wordt beheerd door het Kadaster en wordt dagelijks aangevuld met wijzigingen die de gemeenten in hun eigen registraties hebben doorgevoerd.

De BAG bevat onder meer alle officiële adressen in Nederland, evenals de naamgeving van openbare ruimten en informatie over panden en verblijfsobjecten, waaronder bouwjaren, oppervlakten, gebruiksdoelen en de locaties. Omdat alle panden en verblijfsobjecten van een uniek identificatienummer zijn voorzien maakt de BAG het mogelijk om eenduidig te communiceren over deze objecten.

Het doel van de BAG is het beschikbaar stellen van de gegevens uit de basisregistratie aan iedereen die daar gebruik van wilt maken. Overheidsorganen zijn zelfs verplicht om de gegevens uit de BAG te gebruiken bij de uitoefening van publiekrechtelijke taken. Omdat de BAG één landelijke bron biedt voor hoge kwaliteit object- en adresgegevens hoeven overheden en bedrijven geen afzonderlijke registraties meer bij te houden.

De BAG PostGIS dump is te bestellen voor €229,95 ex BTW.

Bel GeoGap B.V. op 030-2270031 of mail naar info@geogap.nl.

Kop koffie drinken? Kom langs op Nieuwegracht 2B in Utrecht.