BGT PostGIS Dump

De BGT PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

De BGT PostGIS Database Dump bevat alle objecten in de openbare ruimte, zoals die door de bronhouders van de BGT geregistreerd zijn.

Database Dump

BGT PostGIS

De BGT PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT wordt maandelijks door het PDOK beschikbaar gesteld in de vorm van een GML-levering, een uitwisselingsformaat waarmee niet iedereen eenvoudig overweg kan. Met de Database Dump van Geogap kan de meest recente BGT direct worden geïmporteerd in PostGIS, een spatial database extensie voor PostgreSQL databases, die ondersteuning voor geographische objecten en query’s aan PostgreSQL toevoegt.

De BGT PostGIS Database Dump heeft een omvang van grofweg 14 GB en wordt maandelijks vernieuwd. Na het doen van een bestelling is uw download gedurende 24 uur beschikbaar.

De BGT PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT wordt maandelijks door het PDOK beschikbaar gesteld in de vorm van een GML-levering, een uitwisselingsformaat waarmee niet iedereen eenvoudig overweg kan. Met de Database Dump van Geogap kan de meest recente BGT direct worden geïmporteerd in PostGIS, een spatial database extensie voor PostgreSQL databases, die ondersteuning voor geographische objecten en query’s aan PostgreSQL toevoegt.

De BGT PostGIS Database Dump bevat alle objecten in de openbare ruimte, zoals die door de bronhouders van de BGT geregistreerd zijn. Denk hierbij onder meer aan panden, palen, masten, putten, bomen, wegvakken, sensoren en meer. Door de BGT als basis te gebruiken voor uw werkzaamheden bent u er zeker van dat u beschikt over de meest recente versie van de objecten in de openbare ruimte.

Voor een volledig overzicht van de attributen in de BGT PostGIS Database Dump, evenals een voorbeeldbestand om mee te testen, kunt u het tabblad Attributen en voorbeeldbestand selecteren.

De inhoud van de BGT is te bekijken via BGTviewer.nl. Op BGTviewer.nl is het tevens mogelijk om uw kaartbeeld als shapefile of DXF te downloaden.

De attributen van de BGT PostGIS Database Dump zijn vinden in het Excel-bestand BGT.xlsx. Ieder tabblad beschrijft van een object zowel de attributen als de typen van deze attributen.

Tevens is er een voorbeeldbestand voorhanden. Download het voorbeeldbestand bgt_sample.dmp en importeer het in PostGIS met de instructies op het tabblad Import in PostGIS.

De PostGIS dump is gemaakt met versie 12.x van PostGIS. Deze is te downloaden via de website van PostgreSQL. Om de dump te herstellen in uw PostGIS database dient u gebruik te maken van het volgende pg_restore commando:

‘pg_restore -d [database] -h [host] -p [port] -U [user] --no-owner --no-privileges '--no-password [filename]‘
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), misschien wel de meest omvangrijke geodataset ter wereld, is gebaseerd op de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en speelt een centrale rol in informatievoorziening door overheden.

De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen door verschillende instanties op dezelfde manier worden vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig, zo actueel mogelijk en landsdekkend. Dat maakt de BGT zeer geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke gegevens. Omdat alle objecten in de BGT van een uniek identificatienummer zijn voorzien maakt de BGT het mogelijk om eenduidig te communiceren over deze objecten.

De BGT wordt gevuld en up-to-date gehouden door de verschillende bronhouders, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen, die zich hebben verenigd in het Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT). De bronhouders leveren de door hen verzamelde gegevens aan bij de Landelijke Voorziening BGT, die wordt beheerd door het Kadaster.

De BGT PostGIS dump is te bestellen voor €249,95 ex BTW.

Bel GeoGap B.V. op 030-2270031 of mail naar info@geogap.nl.

Kop koffie drinken? Kom langs op Nieuwegracht 2B in Utrecht.