BRK PostGIS Dump

De BRK PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Kadaster (BRK).

De Basisregistratie Kadaster is gebaseerd op de Kadasterwet en bevat een grote hoeveelheid informatie over onroerende zaken, zakelijke rechten en kadastrale percelen.

Database Dump

BRK PostGIS

De BRK PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De BRK wordt dagelijks door het Kadaster beschikbaar gesteld in de vorm van een GML-levering, een uitwisselingsformaat waarmee niet iedereen eenvoudig overweg kan. Met de Database Dump van Geogap kan de meest recente BRK direct worden geïmporteerd in PostGIS, een spatial database extensie voor PostgreSQL databases, die ondersteuning voor geographische objecten en query’s aan PostgreSQL toevoegt.

De BRK PostGIS Database Dump heeft een omvang van grofweg 3,5 GB en wordt maandelijks vernieuwd. Na het doen van een bestelling is uw download gedurende 24 uur beschikbaar.

De BRK PostGIS Database Dump is een database dump van de meest recente versie van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De BRK wordt dagelijks door het Kadaster beschikbaar gesteld in de vorm van een GML-levering, een uitwisselingsformaat waarmee niet iedereen eenvoudig overweg kan. Met de Database Dump van Geogap kan de meest recente BRK direct worden geïmporteerd in PostGIS, een spatial database extensie voor PostgreSQL databases, die ondersteuning voor geographische objecten en query’s aan PostgreSQL toevoegt.

De BRK PostGIS Database Dump bevat informatie over alle percelen in Nederland. Denk hierbij aan de perceelsgrenzen, de perceelsoppervlakte en de kadastrale aanduiding.

Voor een volledig overzicht van de attributen in de BRK PostGIS Database Dump, evenals een voorbeeldbestand om mee te testen, kunt u het tabblad Attributen en voorbeeldbestand selecteren.

De attributen van de BRK PostGIS Database Dump zijn vinden in het Excel-bestand BRK.xlsx. Ieder tabblad beschrijft van een object zowel de attributen als de typen van deze attributen.

Tevens is er een voorbeeldbestand voorhanden. Download het voorbeeldbestand brk_example.dmp en importeer het in PostGIS met de instructies op het tabblad Import in PostGIS.

De PostGIS dump is gemaakt met versie 12.x van PostGIS. Deze is te downloaden via de website van PostgreSQL. Om de dump te herstellen in uw PostGIS database dient u gebruik te maken van het volgende pg_restore commando:

‘pg_restore -d [database] -h [host] -p [port] -U [user] --no-owner --no-privileges '--no-password [filename]‘

De Basisregistratie Kadaster is gebaseerd op de Kadasterwet en bevat een grote hoeveelheid informatie over onroerende zaken, zakelijke rechten en kadastrale percelen. Denk hierbij onder meer aan kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen, de kadastrale grootte van percelen en persoonsgegevens van eigenaren. Tevens bevat de BRK informatie over de ligging van kadastrale grenzen, maar ook die van bestuurlijke grenzen zoals rijks-, provincie- en gemeentegrenzen.

De bronhouder van de Basisregistratie Kadaster is het Kadaster: dit betreft de organisatie die ervoor zorgt dat de BRK up-to-date gehouden wordt en dat de gegevens op een centrale plek worden verzameld. Overheidsorganisaties en notarissen zijn verplicht om bij hun werkzaamheden gebruik te maken van de informatie uit de BRK. Tevens vergt de wet dat zij melding maken van onjuistheden in de BRK, zodat het Kadaster hier onderzoek naar kan doen en de gegevens indien nodig kan aanpassen.

Het Kadaster is dus bronhouder van de BRK, maar fungeert daarnaast ook als verstrekker van de informatie in deze basisregistratie. Een gedeelte van de BRK, waaronder de Digitale kadastrale kaart en grootte van percelen, is open data en is vrijelijk beschikbaar voor eenieder die daar gebruik van wilt maken. Een veel groter deel is enkel verkrijgbaar voor overheidsorganisaties of na betaling van een vergoeding: het Kadaster biedt verschillende producten aan die elk verschillende groepen van gebruikers bedienen.

De BRK PostGIS dump is te bestellen voor €199,95 ex BTW.

Bel GeoGap B.V. op 030-2270031 of mail naar info@geogap.nl.

Kop koffie drinken? Kom langs op Nieuwegracht 2B in Utrecht.