Verbeter de biodiversiteit op boerderijen met de Kansenkaart

27/07/2018

Biodiversiteit

Het is de afgelopen jaren steeds slechter gegaan met de biodiversiteit in Nederland, iets waar ook boeren debet aan zijn: zo gebruikt men te veel mest en bestrijdingsmiddelen. Tevens wordt de bodem uitgeput door de sterke focus op het verhogen van de productie. Inmiddels is het duidelijk dat hier verandering in moet komen, maar hoe pak je dit als boer aan?

Kansenkaart

In samenwerking met Boerenverstand heeft Geogap de Kansenkaart Melkveehouderij ontwikkeld, waarmee een melkveehouder kan bepalen welke maatregelen hij of zij kan nemen om de biodiversiteit op zijn erf en zijn percelen te verbeteren. Ook helpt de Kansenkaart de boer een afweging te maken ten aanzien van thema’s als waterkwaliteit, circulariteit en economische afwegingen. De te nemen maatregelen worden helder inzichtelijk gemaakt door per perceel aan te geven welke kansen er te benutten zijn.

Melkveeproefbedrijf De Marke

De mogelijkheden van de Kansenkaart worden gedemonstreerd aan de hand van Melkveeproefbedrijf De Marke, waar men onderzoekt en demonstreert hoe een schone en rendabele melkveehouderijboerderij kan functioneren. Zie deze website voor een demonstratie.

Boerenverstand

Inmiddels zijn er al dertig boeren aan de slag gegaan met de Kansenkaart. Ook meedoen aan dit project? Neem contact op met Boerenverstand voor meer informatie.

Wij werken onder meer voor:

Hulp nodig bij uw geografische vraagstuk?

Bel GeoGap B.V. op 030-2270031 of mail naar info@geogap.nl.

Kop koffie drinken? Kom langs op Nieuwegracht 2B in Utrecht.