Verbeter de biodiversiteit op boerderijen met de Kansenkaart

27/07/2018

Biodiversiteit

Het is de afgelopen jaren steeds slechter gegaan met de biodiversiteit in Nederland, iets waar ook boeren debet aan zijn: zo gebruikt men te veel mest en bestrijdingsmiddelen. Tevens wordt de bodem uitgeput door de sterke focus op het verhogen van de productie. Inmiddels is het duidelijk dat hier verandering in moet komen, maar hoe pak je dit als boer aan?

Kansenkaart

In samenwerking met Boerenverstand heeft Geogap de Kansenkaart Melkveehouderij ontwikkeld, waarmee een melkveehouder kan bepalen welke maatregelen hij of zij kan nemen om de biodiversiteit op zijn erf en zijn percelen te verbeteren. Ook helpt de Kansenkaart de boer een afweging te maken ten aanzien van thema’s als waterkwaliteit, circulariteit en economische afwegingen. De te nemen maatregelen worden helder inzichtelijk gemaakt door per perceel aan te geven welke kansen er te benutten zijn.

Melkveeproefbedrijf De Marke

De mogelijkheden van de Kansenkaart worden gedemonstreerd aan de hand van Melkveeproefbedrijf De Marke, waar men onderzoekt en demonstreert hoe een schone en rendabele melkveehouderijboerderij kan functioneren. Zie deze website voor een demonstratie.

Boerenverstand

Inmiddels zijn er al dertig boeren aan de slag gegaan met de Kansenkaart. Ook meedoen aan dit project? Neem contact op met Boerenverstand voor meer informatie.

Wij werken onder meer voor:

Politie

Voor de Politie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Landelijk Team Forensische Opsporing ontwikkelen wij een locatietool waarmee op eenvoudige en snelle wijze gebieden in kaart kunnen worden gebracht. De combinatie van Node.js, QGIS, Geoserver, Leaflet en Angular maakt het een interessante applicatie die vanaf een centraal punt kan worden beheerd.

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Voor de Rekenkamer Metropool Amsterdam ontwikkelde Geogap een interactieve kaart die de vorderingen van Project 1012 in het Wallengebied in beeld brengt. Opvallende mogelijkheden: het door de jaren heen kunnen navigeren en het bekijken van foto's per pand per jaar.

kadasterdata2x

Kadasterdata

Voor Kadasterdata ontwikkelde Geogap een online viewer van de Kadastrale kaart, waarop klanten snel informatie kunnen opzoeken over hun kadastrale perceel. Tevens hebben we een project gedaan omtrent de extractie van data uit de OSM.

The People Group logo

The Peoplegroup™

The Peoplegroup™ is een belangrijke partner van Geogap, waarmee we gezamenlijk toegankelijke en innovatieve online softwareoplossingen ontwikkelen. The Peoplegroup™ werkt met name op het gebied van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur en ontwikkelt tooling voor standaardisatie van teken- en ontwerpprocessen. Vanuit verschillende specialisaties is The Peoplegroup™ inzetbaar voor multidisciplinaire projecten in de civiele techniek, elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde, geotechniek en informatie- en communicatietechniek

Politie

Voor de Politie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Landelijk Team Forensische Opsporing ontwikkelen wij een locatietool waarmee op eenvoudige en snelle wijze gebieden in kaart kunnen worden gebracht. De combinatie van Node.js, QGIS, Geoserver, Leaflet en Angular maakt het een interessante applicatie die vanaf een centraal punt kan worden beheerd.

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Voor de Rekenkamer Metropool Amsterdam ontwikkelde Geogap een interactieve kaart die de vorderingen van Project 1012 in het Wallengebied in beeld brengt. Opvallende mogelijkheden: het door de jaren heen kunnen navigeren en het bekijken van foto's per pand per jaar.

kadasterdata2x

Kadasterdata

Voor Kadasterdata ontwikkelde Geogap een online viewer van de Kadastrale kaart, waarop klanten snel informatie kunnen opzoeken over hun kadastrale perceel. Tevens hebben we een project gedaan omtrent de extractie van data uit de OSM.

The People Group logo

The Peoplegroup™

The Peoplegroup™ is een belangrijke partner van Geogap, waarmee we gezamenlijk toegankelijke en innovatieve online softwareoplossingen ontwikkelen. The Peoplegroup™ werkt met name op het gebied van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur en ontwikkelt tooling voor standaardisatie van teken- en ontwerpprocessen. Vanuit verschillende specialisaties is The Peoplegroup™ inzetbaar voor multidisciplinaire projecten in de civiele techniek, elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde, geotechniek en informatie- en communicatietechniek

Hulp nodig bij uw geografische vraagstuk?

Bel ons op 0616355584, mail naar info@geogap.nl of gebruik het contactformulier.