Kansenkaart

In opdracht van:

In opdracht van Boerenverstand heeft Geogap de Kansenkaart Melkveehouderij ontwikkeld, waarmee een melkveehouder kan bepalen welke maatregelen hij of zij kan nemen om de biodiversiteit op zijn erf en zijn percelen te verbeteren.

Over de Kansenkaart

Verbeter de biodiversiteit op boerderijen

De Kansenkaart helpt de boer een afweging te maken ten aanzien van thema’s als waterkwaliteit, circulariteit en economische afwegingen. De te nemen maatregelen worden helder inzichtelijk gemaakt door per perceel aan te geven welke kansen er te benutten zijn.

Key Features

De belangrijkste features van dit project.

Brengt kansen biodiversiteit voor boeren in kaart

Boeren vullen enkele waarden in over hun boerderij, waarna de kansen op het gebied van biodiversiteit worden getoond.

i

Multi-criteria analyse

De kansen worden bepaald op basis van een multi-criteria analyse, die onder meer rekening houdt met de directe omgeving van de boerderij.

Een gebruiksvriendelijke kaartviewer

De kansen worden getoond in een kaartviewer, die erven van de boer kleurt op basis van de potentie.

Proces

Hoe de Kansenkaart tot stand kwam

Frank Verhoeven, directeur van Boerenverstand, kwam bij Geogap met een probleem: hij had een multi-criteria analyse opgesteld voor het bepalen van de geschiktheid van maatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit voor de percelen van een melkveehouder. Hij wist echter niet goed hoe hij deze informatie bij de boer moest krijgen. Onder het genot van een kopje koffie zetten wij de verschillende opties uiteen. Door vervolgens passende open datasets te zoeken bij de verschillende criteria in de analyse en het resultaat te presenteren in een interactieve kaartviewer heeft Boerenverstand nu een eenvoudig reproduceerbaar, uniek product in handen. Zo kan elke melkveehouder in Nederland eenvoudig zien waar voor hem de grootste kansen voor het verhogen van de biodiversiteit op zijn boerderij liggen!

Portfolio

Projecten waar we trots op zijn

Systeem voor Calamiteiten Registratie

In opdracht van: Politie

Bekijk project

Zonnepanelen viewer

In opdracht van: NEO

Bekijk project

Mister KLIC

In opdracht van: Geogap

Bekijk project

Objectinformatiekaart

In opdracht van: Achmea

Bekijk project

BGTviewer

In opdracht van: Geogap

Bekijk project

KadastraleKaart

In opdracht van: Geogap

Bekijk project

Wij werken onder meer voor:

Op zoek naar een maatwerk-oplossing voor uw probleem?

Bel GeoGap B.V. op 030-2270031 of mail naar info@geogap.nl.

Kop koffie drinken? Kom langs op Nieuwegracht 2B in Utrecht.